Kysely ikäihmisten sisältöpalveluiden tarpeista

Sisältöpalveluilla tarkoitetaan ohjaajan ryhmille tekemää päivätoimintaa ja viriketilaisuuksia. Tavoitteena on nostaa elämänlaatua, saavuttaa palveluilla myös kotiin jääneet ikäihmiset, vähentää hoitotarvetta pitämällä ihmisiä itsenäisinä ja kotikuntoisina pidempään. Kyseessä on ennaltaehkäisevää kuntoutusta sisältöpalveluiden avulla.
Voolerin sisällöntuottajat tekevät näitä sisältöjä etänä sekä suljetuille että avoimille ryhmille.
Haluaisimme tietää uusista sisältöideoista, joita sisällöntuottajamme voisivat tehdä.
Voolerilla on tapahtumatila-alusta, jolla voidaan tehdä yhteistyössä eri yksiköiden kanssa omia ryhmätilaisuuksia ja sisältöä arkeen.
Vooler myy sisällöntuottajiensa palveluita, joissa tehdään etänä päivä- ja viriketoimintaa ryhmille. Toiminta tehdään vakioaikaan viikkolukujärjestyksen mukaisesti sekä avoimille että kutsuryhmille.
Voolerin tapahtumatila-alustalla voitte käyttää myös vapaaehtoisorganisaatioita sisältöpalveluiden tekemiseen.
Sisältöpalveluihin voi osallistua omalla laitteella (tabletti, tietokone...) tai Voolerin lainatabletilla, jos käyttäjälläe ei ole omia laitteita tai osaamista. lainatabletilla voi osallistua sisältöpalveluihin vain yhtä nappia painamalla.
Toiminnan järjestämisessä vaikein osuus on ikäihmisten lähteminen mukaan. Vooler tukee monenlaisia prosesseja tämän tekemiseen. Mitkä näistä toimisivat sinun mielestäsi teillä?
Tarvitaan, jos haluat lisätietoja tai kutsun
Tarvitaan, jos haluat lisätietoja tai kutsun
Tarvitaan, jos haluat lisätietoja tai kutsun
Tarvitaan, jos haluat lisätietoja tai kutsun
LinkedIn
LinkedIn
Share
WhatsApp